Skip to main content

Rejseforsikring

verdenskort og kompas

Har du tjek på din rejseforsikring?


Det er altid den rejsendes eget ansvar, at tegnede forsikringer har den fornødne dækning.

Kulturrejser Europa har valgt at samarbejde med Gouda Rejseforsikring, og tilbyder udelukkende rejseforsikringer fra, og rådgivning om, deres forsikringsprodukter.

Gouda Rejseforsikring er et af Danmarks største rejseforsikringsselskaber og har eksisteret i Danmark siden 1994.

Der findes mange forskellige typer rejseforsikringer med forskellige dækninger. Kulturrejer Europa har mulighed for at sælge alle typer af Goudas rejseforsikringer, men fokuserer på Årsrejseforsikringen inkl. afbestillingsforsikring, der kombinerer en rejseforsikring med god basisdækning med en årsafbestillingsforsikring. Vi har valgt denne forsikring, da både årsrejse- og årsafbestillingsforsikringen kan benyttes til andre ferierejser bestilt og afholdt inden for et år fra tegningsdato af forsikringen. Årsrejse- og årsafbestillingsforsikring skal bestilles sammen med rejsen, og vil blive opkrævet sammen med depositum. Forsikringen kan ikke refunderes.

Yderligere tilbyder vi også Goudas Afbestillingsforsikring, som gælder for den enkelte rejse, og kan anbefales til vores gæster som allerede har en årsrejseforsikring, men ingen afbestillingsforsikring. Denne afbestillingsforsikring koster 6% af rejsens pris, som opkræves sammen med betaling af depositum, hvorefter forsikringen ikke refunderes.

Vores forsikringer:

Årsrejseforsikring + årsafbestillingsforsikring i EU/EØS – til og med 69 år.
Pris: 261- kr. + 205,- kr. + 1,1 % statsafgift = 471,- kr.

Årsrejseforsikring + årsafbestillingsforsikring i EU/EØS – fra og med 70 år.
Pris: 366,- kr. + 205,- kr. + 1,1 % statsafgift = 577,- kr.

Årsrejseforsikring + årsafbestillingsforsikring i hele verden – til og med 69 år
Pris: 709,- kr. + 415,- kr. + 1,1 % statsafgift = 1.136,- kr.

Årsrejseforsikring + årsafbestillingsforsikring i hele verden – fra og med 70 år
Pris: 1.050,- kr. + 415,- kr. + 1,1 % statsafgift = 1.481 kr.

Årsrejseforsikringen inkl. afbestillingsforsikring for EU/EØS kan anvendes på flere rejser. Der kan maksimalt godtgøres 10.000 kr. i alt for afbestillinger på et år. Har man f.eks. allerede fået udbetalt 10.000 kr. i afbestilling, er det kun rejseforsikringen, der stadig er gyldig.

Er rejsens pris over 10.000 kr. og ønskes fuld dækning til afbestilling kan dækning for det resterende beløb tegnes til 6 % af differencen. F.eks. vil en rejse til 12.000 kr. have en tillægspris på 6 % af 2.000 kr. = 120 kr. Ønskes tillægsdækning skal man henvende sig pr. telefon til Kulturrejser Europa. Bemærk at tillægsdækningen er tidsafgrænset til den købte rejse.

Kulturrejser Europa tilbyder også årsrejseforsikring og årsafbestillingsforsikring som dækker hele verden. Det gør vi fordi mange af vores gæster også rejser til fjernere egne end dem vi selv udbyder. Forsikringen dækker alle ferierejser under en måneds varighed, der bestilles og gennemføreres indenfor et år fra tegningsdato, uanset destination. Årsafbestillingsforsikringen i hele verden dækker op til 30.000 kr. pr. år i alt. Hermed kommer man f.eks. ud over problemet med at foretage en tillægsdækning, hvis rejsens pris er over 10.000 kr. og under 30.000 kr.

Årsafbestillingsforsikringerne er tilkøb (205 kr. i EU/EØS) og (415 kr. i hele verden) til årsrejseforsikringerne, og kan ikke købes separat. Ønskes en afbestillingsforsikring separat vil prisen være 6 % af købsprisen, og altså ofte dyrere end den samlede forsikringspakke.

På enkelte af vores nye rejser bevæger vi os geografisk ind i det Udvidede Europa, (eks. på vores nye krydstogter som eksempeltvis kan inkluderer Tyrkiet eller Sct. Petersborg) Derfor er der enkelte af vores rejser, hvor vi som min. tilbyder Årsrejseforsikringen med dækning i det Udvidede Europa. Her ser vores forsikringstilbud således ud:

Årsrejseforsikring + årsafbestillingsforsikring i Udvidet Europa – til og med 69 år.
Pris: 325,- kr. + 215,- kr. + 1,1 % statsafgift = 546,- kr.

Årsrejseforsikring + årsafbestillingsforsikring i Udvidet Europa – fra og med 70 år.
Pris: 490,- kr. + 215,- kr. + 1,1 % statsafgift = 713,- kr.

Forsikringsbetingelser og dækningsoversigt for årsrejseforsikringerne kan du læse nærmere om hos Gouda.

Vær særlig opmærksom på:

For alle nævnte rejseforsikringer gælder:
At du skal være i besiddelse af det blå sygesikringskort for at være dækket af Goudas rejseforsikringer.

At hvis du har en kronisk/eksisterende sygdom eller lidelse, vil der være tilstande, du evt. ikke er dækket for på din rejse. Du har mulighed for at søge forhåndsgodkendelse hos Gouda for evt. at få dispensation for forbeholdet, eller blot få uddybet hvad du evt. ikke er dækket for. Alternativt, kan du med fordel tegne Goudas EU-rejseforsikring, som er et tillæg til det Blå kort (EU-sundhedskortet). Læs mere hos Gouda her

VIGTIGT HVIS DU ER FYLDT 70 ÅR PÅ AFREJSETIDSPUNKTET:
Seniorer, som er over 70 år, har samme gode rejseforsikring som alle andre, dog skal der indsendes helbredsoplysninger forud for alle rejser uden for EU/EØS. Helbredsoplysninger skal sendes til Gouda i en simpel formular, som den rejsende selv udfylder. Før du har modtaget forhåndstilsagn fra Gouda, er du ikke dækket af forsikringen uden for EU/EØS. Helbredserklæringen fra Goudas hjemmeside får du frem ved at klikke her.
 

Almen information om Det Blå og det Gule kort

Pr. 1. august 2014 afskaffes Den offentlige rejsesygesikring på det gule kort, og den rejsende bør i stedet medbringe det Blå EU-sygesikringskort til sygdomsbehandling på offentlige behandlingssteder i EU. På nogle offentlige hospitaler i EU vil egenbetaling kunne forekomme.

Kulturrejser Europa formidler og rådgiver udelukkende om Gouda Rejseforsikringers produkter. En privat rejseforsikring hos Gouda Rejseforsikring dækker omkostninger til hjemtransport og pr. 1. august 2014 også udgifter til lægebesøg og behandling i privat regi i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Med en Gouda Rejseforsikring skal man derfor ikke bekymre sig om pludselig at være bragt ind på et privathospital, hvor det Blå EU-sygesikringskort ikke gælder. En rejseforsiking kan - udover hjemtransport og dækning af behandling på private behandlingssteder - også dække tilkald og sygeledsagelse, hjemkaldelse, feriekompensation og privatansvar.

Mere information om Gouda Rejseforsikring

Du kan læse meget mere om Goudas forsikringer på Goudas egen hjemmeside, og er du i tvivl om hvilken forsikring du bør vælge, bør du kontakte Kulturrejser Europa eller Gouda Rejseforsikring.

Søg rejse

Vælg kun det, som du synes er vigtigt