Skip to main content

Vandreture i Mols Bjerge

Arrangerede vandreture i Danmark er i høj kurs. Og i samspil med en dygtig rejseleder og en gruppe af vandreglade gæster, så bliver ferieoplevelsen ikke bedre. Tine Sussi Hansen er biolog for Natur Mols og står i spidsen for vores vandreture i Mols Bjerge - og det er der en særlig grund til.

”Mols Bjerge ligger i min baghave, og jeg bruger Mols Bjerge både til hyggelige stunder og afslapning, men også arbejdsmæssigt med at arrangere vandreture og naturture. Jeg tror vi alle har nogle steder, vi holder ekstra meget af at vende tilbage til. Og for mig er det Mols Bjerge”, fortæller Tine Sussi Hansen, som mange gæster genkender fra utallige fantastiske vandreferier ude i Europa. Særligt Madeira og Azorerne har hun vist frem for vandreglade gæster. 

Nu er turen så kommet til vandreruter i Danmark og hendes egen baghave, som hun første gang besøgte i forbindelse med sit biologistudie for at gøre feltstudier. Og Mols Bjerge var naturkærlighed ved første blik, hvor naturområderne, den høje biodiversitet og de bakkede landskaber gjorde et stort indtryk på hende.

Læs mere om Kulturrejser Europas vandreferier.

Nationalpark Mols Bjerg 

I 2009 klippede Dronning Margrethe båndet til Nationalpark Mols Bjerge, og indviede Danmarks anden nationalpark. Et imponerende dansk landskab skabt under den seneste istid, hvor smeltevand og isblokke har formet de mange dale og dødishuller. Derfor er landskabet meget kuperet og kaldes Mols Bjerge. Ude langs kysten findes de flade sletter, som er gammel havbund, da vandstanden tilbage i stenalderen var meget højere end i dag. Og gamle kystskrænter fra den tid, kan ses inde i landet i dag. Tilbage i bronzealderen blev mange gravhøje etableret som blandt andet Trehøje og Agri Bavnehøj, og de sætter deres tydelige præg i landskabet i hjertet af Mols Bjerge. 

Et naturligt dyreliv

Tine Sussi Hansen er ikke i tvivl om, hvorfor netop Mols Bjerge har fået status af nationalpark: ”I Mols Bjerge er der åbne områder med overdrev og heder, eng og moser, som er sjældne naturtyper i Danmark. Derfor er mange af de planter og dyr som knytter sig til disse naturtyper sjældne. Det gælder især mange insekter som for eksempel sommerfugle og bier. De har meget specifikke krav til deres levested, hvad end det er bestemte blomster, som de suger nektar fra, eller hvilke planter de vil lægge deres æg i”. 

For at Mols Bjerges åbne landskaber ikke gror til i skov og krat, og dermed ikke længere tilgodeser de særlige levesteder for insekter og sommerfugle, har man igennem tiden gjort forskellige tiltag for at holde vegetationen nede. Især har husdyrgræsning spillet en stor rolle i at forhindre tilgroning, og de nyeste tiltag med rewilding med kvæg og heste på Molslaboratoriet har vist sig ret lovende for at sikre områdets biodiversitet. 

Få ekspertens gode råd til vandreture i Danmark


Billederne er venligst udlånt af Molslaboratoriet.

Forskellige årstider – forskellige oplevelser 

Uanset årstiden går Tine Sussi Hansen på opdagelse igen og igen i Mols Bjerge: ”For mig er det først og fremmest naturen der trækker. Bakkerne, med de åbne overdrev og højene med en 360 graders udsigt, men også langs kysten, på stranden, de flade sletter og karakteristiske kystklinter. Skiftende årstider og vejrliget gør det også forskelligt fra gang til gang. Om vinteren i et snebakkelandskab, med masser af spor efter vilde dyr som rådyr og grævlinger. Om foråret pibler planterne op af jorden, bladene springer ud på træerne, den sjældne kobjælde er i fuldt flor og fuglene synger for fuld kraft for at etablere deres territorier. Sommeren med det gode vejr, masser af sommerfugle og de mange planter, som blomstrer på livet løs i kampen om at få besøg af de summende insekter. Sensommeren og efteråret med den smukke lyng, den høje efterårshimmel, de mange rødmus i egekrattet og rævens hvalpe, som tumler omkring på skråningerne. Og fordi naturen er sin egen, kan man aldrig være sikker på, hvad man ser", fortæller Tine Sussi Hansen, der glæder sig til at vandre med vores gæster i sin ’baghave’, Mols Bjerge.

Her kan du se alle Kulturrejser Europas vandreferier.

Hvis du har interesse i vores andre vandreferier, er du også velkommen til at skrive det på vores kontaktformular.

Søg rejse
Vælg kun det, som du synes er vigtigt